WWW.GRENLANDIA.PL
Kalaallit Nunaat
Grønland
Greenland
Zielony Kraj


LINKI


Strona główna

Maly słownik polsko-grenlandzki
autor: Anna Grønvold


Porcja najpopularniejszych zwrotów dla wybierających się na Grenlandię (i nie tylko dla nich), w dialekcie środkowogrenlandzkim, ale można też ich użyc na południu (ponizej Paamiut) i północy (od Aasiaat w górę).
Wskazówki do wymowy:
- głoski podwójne (np. -aa-, -mm-, -qq-) czyta się długo (jak w polskim 'wanna'), ale
- -ll- i -rl- wymawia się jak połączenie ś, h i l,
- -gg- jak twarde hh,
- -rr- jest takim 'charkoczącym' rr wymawianym ze spiętym gardłem.
- -q- to dźwięk zbliżony do krótkiego wydechu przy dolnej części języka zamykającej gardło, umownie można powiedzieć, że to takie gardłowe kh
- t, k i p wymawia się jak d, g i b
- ng wymawia się jak -n- w wyrazie 'bank'

Akcent pada na ostatnią sylabę, a w dłuższych wyrazach również na trzecią od końca.
W języku grenlandzkim nie ma formy grzecznościowej - do każdego mówi się w drugiej osobie

Dzień dobry -           kumoorn (rano), kutaa (po południu)
Cześc -                     hej [wym. haj], aluu, halloj [haloj]
Dobry wieczór -       kuaften
Jak się masz? -       qanoori?
W porządku -           ajunngi
a ty? -                        illimmi?
ja też -                       aamma
mówisz po ... -         ... oqaluttarpit?
... angielsku? -         tuluttut ...
... niemiecku? -        tyskitut ...
... grenlandzku? -     kalaallisut ...
tak -                           aap/suu
nie -                           naamik
trochę -                     immannguaq
jak się nazywasz? - qanoq ateqarpit?
nazywam się ... -      uanga ...mik ateqarpunga
skąd jesteś? -          suminngaaneerpit?
jestem z Polski -      Poleniminngaaniit
jestem Polakiem -   polenimiuvunga
jestem Grenlandczykiem - kallaliuvunga
Dobranoc -               kunaat
Na razie -                  baj
Do zobaczenia -      takuss'
Dziękuję -                 qujanaq
nie ma za co -          illillu
przepraszam -         utoqqatserpunga
nie szkodzi -            ajunngilaq
foka -                        puisi
biały niedźwiedź -   nanoq
wieloryb -                 arfivik
narwal -                    qilalugaq qernertaq
piżmowół -               umimmak
renifer -                     tuttu
pies -                        qimmeq
psi zaprzęg -            qimusseq
góra lodowa -          iluliaq
lodowiec -                sermersuaq
lód -                          siku
1 - ataaseq
2 - marluk
3 - pingasut
4 - sisamat
5 - tallimat
6 - arfineq / arfinillit
7 - arfineq marluk
8 - arfineq pingasut
9 - qulingiluat, qulaaluat (na pólnocy), arfineq sisamat (na poludniu)
10 - qulit
11 - aqqaneq / aqqanillit, isikkaneq / isikkanillit (pln.)
12 - aqqaneq marluk, isikaneq marluk (pln.)
podstawą grenlandzkich liczebników były kiedyś palce - liczbę 20 wyrażano jako 'cały człowiek', 'inuk naallugu' (czyli 56 to '3 ludzi odjąć 4'), więc dla ułatwienia wprowadzono liczebniki duńskie od 13 w górę.


Komentarze: grenlandia@grenlandia.pl

© Ludzie Zielonego Kraju